Taxi Window Sightseeing

Forrige uke var jeg i Paris. Jeg nevnte at det var endel reising i juni-juli, gjorde jeg ikke? Og jeg må ærlig innrømme at jeg gikk litt MIA - missing in action. For tiden jobber jeg med innkjøp for pre-kolleksjonene, det vil si godt en stor del av innkjøpsbudsjettene for vår 14. Pre-kolleksjonene er for min del ofte mer hektiske enn neste runde som er Show-kolleksjonene. Vi er helt i starten av å jobbe med en ny sesong, og det er mye som skal falle på plass, nye merker, budsjetter og selvsagt den  estetiske delen av hvordan Høyer Luxury skal se ut til neste vår. 

Hvis du følger meg på instagram så vet du at forrige uke stort sett bestod kun av showrooms og takeaway på hotellet mens jeg jobbet med ordre. 

Men, selv om det ikke ble tid til hverken vin, (ok, -kanskje en kveld da), eller så mye annet privat, så er jeg heldig nok til å få se innsiden av noen helt fantastiske showrooms. Nedenfor kan du se hvor Saint Laurent har hatt showroom siden Hedi Slimane tok over, -i en egen fløy på Grand Palais. Av åpenbare grunner kan jeg ikke publisere bilder av produktene seks måneder i forveien, men jeg kan ihvertfall vise litt av hvordan det ser ut der jeg jobbet. Jeg er ihvertfall imponert. 

 

 Taxi window sightseeing. //Shades: Triwa//Jacket: Zara//

Taxi window sightseeing. //Shades: Triwa//Jacket: Zara//

 A very impressive showroom location  

A very impressive showroom location  

 Inside Grand Palais

Inside Grand Palais

 Oh, -just the lunchroom. No biggie. 

Oh, -just the lunchroom. No biggie. 

 The hall in Grand Palais where Saint Laurent showed the collection. 

The hall in Grand Palais where Saint Laurent showed the collection. 

 Attention to details. 

Attention to details. 

I spent last week in Paris. I did mention there was a lot of traveling in June and July, didn't I? And I have to admit I went a bit M.I.A. At the moment we are working on buying the pre-collections, which means a large part of the budget for SS14. For me personally I think the pre-collections are more hectic than the what follows next, the show collections in September/ October. As we are in the beginning of a season, there are a lot of things that needs to be sorted, possible new brands, budgets and obviously the visual part of how Høyer Luxury should look next spring. 

If you follow me on Instagram, you know that last week mostly consisted of showrooms and takeaway from the hotel while I worked on orders. 

But, even if I didn't find time for much wine (ok, maybe one), or pretty much anything else, I have been lucky enough to see the inside of some Grande showrooms.  

Above you can see the amazing showroom location Saint Laurent has had the past few seasons, in a massive hall in Grand Palais. Out of obvious reasons I cannot show you any products six months before they arrive in store, but I can at least show a little bit from my work environment last week. I have to say, -I'm impressed.