Fuck Cancer

 Photo from UngCancer.se

Photo from UngCancer.se

Den siste tiden har jeg vært på innkjøpsreiser i Paris og Milano, og det er jo egentlig en fin grunn til å oppdatere ninabuzzi.com litt oftere. Istedet har jeg valgt å "ikke skrive hjem" i det hele tatt. Mitt januar har nemlig bestått av å pendle mellom Paris, Milano og Ullevåll sykehus, og alt annet enn "MÅ-gjøre-ting" har jeg måttet skyve bort. Bloggen er mitt fristed, et sted forbundet med positivitet og glede for meg, og derfor har jeg valgt å ikke skrive noe her når ting har vært veldig vanskelig ila de siste seks månedene. 

Den gode nyheten er at legene har kontroll, og at han skal bli bra igjen. Etterhvert. En venninne sa til meg forleden at "livet er underlig iblant, -man vet aldri hva folk går gjennom når man passerer hverandre". Hun har så rett i det, og jeg er helt sikker på at det er mange andre der ute som heller ikke har hatt sitt beste januar i 2014. Men våren, den skal bli veldig veldig bra. 

Hvis du også vil si et stort Fuck You til kreft, så kan du bestille disse fine armbåndene på UngCancer.se. Jeg fant desverre ikke noe lignende på en norsk side, men det finnes kanskje hvis man leter litt. Overskuddet går selvsagt til arbeid mot kreft. 


Lately I have been on buying trips to Paris and Milan, which would have been a great reason to update Ninabuzzi.com a little more often. Instead , I have chosen not to write home at all.

My January has been commuting between Paris, Milan, and Ullevåll Hospital, and anything but "MUST - do - things " I've had to push away . This blog is my refuge , a place associated with positivity and joy for me , and therefore I have chosen not to write something here when things have been very difficult over the past six months.

The good news is that doctors are in control, and that he will be ok again one day soon. A friend said to me the other day that " life is strange sometimes , - you never know what other people are going through when you pass each other". She is so right, and I'm quite sure there are many others out there who has not had their best January in 2014 . But the spring will be very very good, I'm sure

If you also want to say a big Fuck You to cancer, you can order these nice bracelets on the swedish site UngCancer.Se. All proceeds go to work against cancer.